22 de març 2006

SOBRE ESCOLES BRESSOL

Llegeixo la carta de la Sra. Isabel Puig amb data de 22 de març en la què parla sobre l’article de Remei Margarit de l’11 de març titulat “Salud laboral y otras cosas”. De la lectura d’aquesta carta se’n desprèn la sensació de la Sra. Puig que el conjunt de la ciutadania menysvalora la tasca de les educadores i els educadors de les escoles bressol.

Com a pares d’una nena que ha estat en escoles bressol en un país centre-europeu i, per tant, des de la capacitat de poder comparar amb coneixement de causa, volem expressar el nostre reconeixement a les educadores de les escoles bressol del nostre país, i donat que la Sra. Puig feia referència al seu centre de treball, deixeu-nos aprofitar aquest espai per concretar aquest reconeixement a les educadores i educador de l’escola bressol “Brusi”, per l’atenció que van prestar a la nostra filla gran quan vam tornar de l’estranger, i per la vocació i entusiasme amb què ens obren la porta cada dia.