29 de desembre 2005

ELS AJUTS DELS PISOS

Uns dels requisits que estableix el Departament de Medi Ambient i Habitatge per accedir als ajuts a l’adquisició d’habitatge és que el pis que es vulgui comprar i pel qual es demani l’ajut ha de ser inferior als 90 metres quadrats i valer com a màxim 2.113 euros per metre quadrat. És a dir, com a màxim, el Govern de la Generalitat dóna ajuts per comprar pisos de 190.170 euros (un mica més de 31,5 milions de les antigues pessetes).

El web del Departament de Medi Ambient i Habitatge conté, a més de les bases per accedir als ajuts d’on he tret les dades anteriors, unes àmplies estadístiques sobre el preu de l’habitatge a Catalunya, d’on s’extreu que la superfície mitjana dels pisos a Barcelona és de 107 metres quadrats i que el preu mitjà per metre quadrat és de 3.177 euros. Essent benèvol, hom podria pensar que, com que es tracta de mitjanes, deu haver-hi districtes barcelonins on sí que es compleixen els requisits. Doncs no. Cap. Només Nou Barris té una mitjana de superfície inferior als 90 metres quadrats -87,2 metres, exactament-, però el seu preu per metre quadrat és de 2.455 euros.

Conclusió: el Govern de la Generalitat ens vol fora de Barcelona, amb la complicitat d’Iniciativa per Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona –donat que a tot arreu hi manen els mateixos partits-.

Moltes gràcies pels ajuts, però, com sempre, els catalans ens ho haurem de fer tot sols. Sort que les entitats financeres ja estan oferint hipoteques a cinquanta anys...